Packning

Varje deltagare behöver:

  • Bra skor att gå långt i
  • SL-kort
  • Matsäck eller pengar till lunch på stan
  • Regnkläder vid risk för regn

Varje grupp behöver

  • En mobiltelefon som kan skicka och ta emot SMS under dagen
  • En kamera. Kan vara en mobiltelefon om så önskas. Se “Kamera”-rubriken.
  • Penna
  • GPS eller mobiltelefon med kartfunktion (inte nödvändigt men kan ge viss fördel)

OBS!

Deltagarna använder som tidigare år egna SL-kort och telefoner för SMS/Datatrafik. Kostnad för detta är alltså inte inkluderat i anmälningsavgiften.

Kamera

En del av uppgifterna under dagen kommer innehålla fotograferande. Bilderna kommer inte att redovisas vid målgång utan via hemsidan under tävlingens gång och generera poäng precis som vanligt. Grupperna kan använda valfri digitalkamera och ladda upp via en dator eller använda en mobiltelefon för att ladda upp foton direkt. Mer information om denna kommer på tävlingsdagen.