Regler och tävlingsklasser

Så här fungerar det med lag

Laget storlek:

Deltagande sker i grupper om 4-8 personer.

Består en grupp av färre än fyra deltagare så kan det bli svårt att genomföra vissa moment. Saknar ni en eller två medlemmar så kan vi tipsa om att fråga runt på t.ex. vår Facebook-sida. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna nya personer!

Lagledare:

I varje grupp ska en av deltagarna utses till lagledare. Denna person kommer få SMS under dagen och kommer även vara den som tävlingsledningen kontaktar gällande anmälning, betalning och liknande.

Det är viktigt att gruppledaren uppgifter är korrekt angivna i anmälningsformuläret och att samma person är gruppledare under tävlingsdagen. Skulle något av detta ändras är det viktigt att ni meddelar innan tävlingen.

Vuxen ledare för lag i tävlingsklassen 13-15:

Grupper i klassen 13-15 ska gå med en vuxen under dagen. Kontakta Tunnelbanejaktens planeringsgrupp om ni önskar undantag från denna regel.

All information som skickas till lagledaren skickas även till den vuxna.

Till dig som vuxen: Tänk på att det är ungdomarna som ska tävla, inte du.

Kan flera lag gå tillsammans?

Nej, helst inte. Om alla lag går på egen hand så minskar det nämligen risken att det blir köer vid kontrollerna ute på stan. Det minskar också risken att lagen ”inspireras” av varandra.

I vissa fall kan det dock vara berättigat att gå tillsammans, exempelvis om två lag i yngsta tävlingsklassen måste ha samma ledare eller om två lag är på besök från en annan stad och behöver gå tillsammans för att inte tappa bort varandra. Kontakta tävlingsledningen om ni behöver gå tillsammans med ett annat lag.

Är alla deltagare försäkrade?

Eftersom Tunnelbanejakten arrangeras av Equmenia så är alla Equmenia-scouter försäkrade. Även scouter som är direktanslutna till Scouterna är försäkrade.

Anmälningsavgift:

Beror på tävlingsklass. Se tabell nedan.

Tävlingsklasser

Det finns fyra tävlingsklasser i Tunnelbanejakten:

  • 13-15 år (på plats i Stockholm)
  • 15-18 år (på plats i Stockholm)
  • 18 och äldre (på plats i Stockholm)
  • Distans (för lag som hellre vill vara med på distans i sin hemkommun)

Jämförelse mellan de olika klasserna:

TävlingsklassPå platsDistans
Bemannade kontroller✔ JaNej
Obemannade kontroller✔ Ja ✔ Ja
Häfte med uppgifter✔ Ja ✔ Ja
Fika efteråt✔ JaNej
Märke till alla✔ Ja✔ Ja
Mobil krävs✔ Ja ✔ Ja
Samlingar ✔ Ja, i Norrmalmskyrkan. ✔ Ja, streamas via Twitch.
Avgift100 kr/tävlande150 kr/lag

Vi har också en specialsida med ytterligare information om Distans-klassen.

Får 12-åringar vara med?

Nja… Vi utformar tävlingen efter ungdomar som är 13 år och uppåt för att verkligen kunna erbjuda något häftigt och utmanande. Vi har märkt att personer yngre är 13 år har svårt att klara av vissa moment. Självklart kan vi göra undantag men kontakta planeringsgruppen innan anmälan skickas in om ungdomar under 13 år vill vara med.

Kan vi vill ställa upp med ett lag som har deltagare ur flera åldersgrupper?

Ja. Laget ska då anmälas till den åldersgrupp som de flesta av lagmedlemmarna tillhör.