Regler och tävlingsklasser

Så här fungerar det med lag

Laget storlek:
Deltagande sker i grupper om 4-8 personer. Består en grupp av färre än fyra deltagare så kan det bli svårt att genomföra vissa moment. Saknar ni en eller två medlemmar så kan vi tipsa om att fråga runt på t.ex. vår Facebook-sida. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna nya personer!

Lagledare:
I varje grupp ska en av deltagarna utses till lagledare. Denna person kommer få SMS under dagen och kommer även vara den som tävlingsledningen kontaktar gällande anmälning, betalning och liknande. Det är därför viktigt att gruppledarns uppgifter är korrekt angivna i anmälningsformuläret och att samma person är gruppledare under tävlingsdagen. Skulle något av detta ändras är det viktigt att ni meddelar innan tävlingen.

Vuxen ledare för lag i tävlingsklassen 13-15:
Grupper i klassen 13-15 ska ha med sig en myndig ledare. Denna person är med sitt lag under hela dagen men är inte med och tävlar. Självklart får hen fika och märke vid dagens slut precis som alla andra. All information som skickas till lagledaren skickas även till den vuxna ledaren.

Kan flera lag gå tillsammans?
Nej, helst inte. Om alla lag går på egen hand så minskar det nämligen risken att det blir köer vid kontrollerna ute på stan. Det minskar också risken att lagen “inspireras” av varandra. I vissa fall kan det dock vara berättigat att gå tillsammans, exempelvis om två lag i yngsta tävlingsklassen måste ha samma ledare eller om två lag är på besök från en annan stad och behöver gå tillsammans för att inte tappa bort varandra. Kontakta tävlingsledningen om ni behöver gå tillsammans med ett annat lag.

Är alla deltagare försäkrade?
Eftersom Tunnelbanejakten arrangeras av Equmenia så är alla Equmenia-scouter försäkrade. Även scouter som är direktanslutna till Scouterna är försäkrade.

Anmälningsavgift:
Anmälningsavgiften är 100 kr per person. Avgiften betalas som klumpsumma per grupp. Avgiften ska vara oss tillhanda senast den 15:e april. Pga de inköp som måste göras är det inte säkert att vi kan betala tillbaka hela avgiften om en grupp avanmäler sig efter betalning är gjord. Betalning sker via Swish (kontakta oss om ni inte kan betala via Swish).

Tävlingsklasser

Det finns tre tävlingsklasser i Tunnelbanejakten:

  • 13-15 år
  • 15-18 år
  • 18 och äldre

Klasserna passar ganska väl in på scouternas åldersgrupper Äventyrare, Utmanare och Rover.

Får 12-åringar vara med?
Nja… Vi utformar tävlingen efter ungdomar som är 13 år och uppåt för att verkligen kunna erbjuda något häftigt och utmanande. Vi har märkt att personer yngre är 13 år har svårt att klara av vissa moment. Självklart kan vi göra undantag men kontakta planeringsgruppen innan anmälan skickas in om ungdomar under 13 år vill vara med.

Kan vi vill ställa upp med ett lag som har deltagare ur flera åldersgrupper?
Ja. Laget ska då anmälas till den åldersgrupp som merparten av lagmedlemmarna tillhör.