Packning

Varje deltagare:

Varje deltagare måste ha med sig:

  • bra skor att gå i,
  • SL-kort,
  • matsäck eller pengar till lunch på stan,
  • regnkläder vid risk för regn,
  • glatt humör!

Varje grupp:

Varje grupp måste ha med sig:

  • mobil som kan skicka och ta emot SMS under dagen,
  • kamera (den på mobiler duger utmärkt),
  • penna.

Varje grupp rekommenderas dessutom ha:

  • stockholmskarta eller en kart-app i mobiltelefon för att enklare hitta i staden,
  • mobil för att surfa och ladda upp bilder (kan givetvis vara samma mobiltelefon som används för att ta emot SMS).

OBS!

Deltagarna använder som tidigare år egna SL-kort och telefoner för SMS och datatrafik. Kostnad för detta är alltså inte inkluderat i anmälningsavgiften.