Tillgänglighet

Tunnelbanejakten ska vara en inkluderande verksamhet. Om din grupp har speciellt behov så försöker vi tillgodose dessa.

Nedsatt rörlighet

Kontroller ute på stan brukar placeras på gräsmattor i parker.

Övriga funktionsnedsättningar

Kontakta planeringsgruppen om du har frågor eller särskilda behov så ska vi se vad vi kan göra.