Tillgänglighet

Tunnelbanejakten ska vara en inkluderande verksamhet. Om din grupp har speciellt behov så försöker vi tillgodose dessa.

Nedsatt rörlighet

Norrmalmskyrkan är anpassad för personer som är rullstolsburna (hissar och toaletter). Tillgänglighetsinformation för tunnelbanan finns på SL-trafikens sida om tillgänglighet. Kontroller ute på stan brukar placeras på gräsmattor i parker.

Övriga funktionsnedsättningar

Kontakta planeringsgruppen om du har frågor eller särskilda behov så ska vi se vad vi kan göra.