Samarbeten och personuppgifter

Arrangör och samarbeten

Tunnelbanejakten genomförs av Equmenia Stockholm och planeras av en grupp scoutledare från olika Equmenia-kårer.

Equmenia Stockholm samarbetar med studieförbundet Bilda.

Personuppgifter

För att genomföra Tunnelbanejakten behöver vi behandla vissa personuppgifter. Exempel på detta är exempelvis namn, personnummer, fotografier och matallergier. Behandling av personuppgifter innebär att personuppgifter förekommer i bland annat dokument, register och e-post. Alla personuppgifter behandlas digitalt. Vissa personuppgifter skrivs även ut på papper.

I de fall vi behöver skicka personuppgifter till Equmenia Stockholm eller en samarbetspartner så skickar vi minsta möjliga mängd information. Exempel: Om födelsedatum är det enda som krävs så skickar vi inte hela personnumret.

Vår ambition är att en person vars personuppgifter vi behandlar, eller hens vårdnadshavare, enkelt ska kunna se och ändra dessa personuppgifter via vår hemsida. Om detta inte är möjligt så kan ändringar alltid begäras genom att informera oss via e-post.

Person eller persons vårdnadshavare kan begära ett utdrag av behandlade personuppgifter genom att skicka en förfrågan via e-post.

Namn och kontaktinformation för deltagande lags kontaktpersoner, exempelvis lagledare och vuxen kontaktperson, sparas till nästkommande år. Uppgifterna används exempelvis för att kunna skicka ut information om våra kommande arrangemang och för att underlätta fakturering ifall lag inte betalat in anmälningsavgiften i tid. All information om övriga deltagare rensas bort senast en månad efter genomfört arrangemang.